Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları;

 1. Nişanlanma
 2. Evlenmenin koşulları ve hükümleri
 3.  Boşanmanın koşulları ve sonuçları
 4.  Mal rejimleri
 5.  Aile konutu
 6.  Soybağı
 7.  Evlat edinme
 8.  Velayet
 9. Çocuğun nafaka hakkı
 10. Vesayet
 11. Kayyımlık
 12. Yasal danışmanlık
 13. Yardım nafakasıdır.

Kadın ve çocuk hakları başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun ilgi alanı içerisindedir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemesinde görülür.