İcra ve iflas hukuku, borçlu- alacaklı ilişkileri ile ilgili bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için izleyecekleri yasal yolları ve bu süreçte borçlunun haklarını belirler.

İcra hukuku, alacaklının, borçlu tarafından ödenmeyen borcunun tahsil edilmesi için başvurabileceği yasal yolları düzenler. Bu yasal yollar arasında, borçlunun mal varlığına el konulması, borcun faiziyle birlikte tahsili, borcun haciz yoluyla tahsili gibi işlemler yer alır. İcra hukuku, alacaklının haklarını korurken, borçlunun da hukuki haklarını korumaya özen gösterir.

İflas hukuku ise, borçlunun maddi durumunun kötüleşmesi sonucu borçlarını ödeyemez hale gelmesi durumunda uygulanır. İflas hukuku, borçlunun mal varlığının tespit edilmesi, alacaklıların alacaklarının tahsili, borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gibi işlemleri içerir. İflas hukuku, borçlunun borçlarını ödeyememesi durumunda, borçlunun mal varlığından alacaklıların hakları doğrultusunda pay almasını ve borçlunun maddi durumunun düzelmesini sağlamayı amaçlar.

İcra ve iflas hukuku, borçlu-alacaklı ilişkilerinde hukuki düzenlemeler sağlayarak, alacaklıların haklarının korunması ve borçluların maddi durumlarının düzeltilmesi için önemlidir.