Miras hukuku, ölümle ilgili olarak gerçekleşen tasarruf işlemlerini ve ölüme bağlı hakları düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, kişilerin ölümü durumunda malvarlıklarının kimlere geçeceğini ve bu geçişin nasıl gerçekleşeceğini belirler.

Miras hukuku, bir kişinin ölümü sonrası malvarlığına ilişkin hukuki işlemlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde mirasçılarının kim olduğunu ve bunların miras paylarını belirleyen hukuki kuralları belirler.

Miras hukuku, mirasın açılması, mirasın kabul edilmesi ve reddedilmesi, miras paylarının tespiti, mirasçılık belgesi düzenlenmesi gibi işlemleri de kapsar. Bu hukuk dalı, miras bırakanın hayatta iken yapmış olduğu vasiyetnameleri de düzenler.

Miras hukuku, genellikle kişilerin ölümünden sonra malvarlıklarının adaletli bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu nedenle, miras hukuku önemli bir hukuk dalıdır ve miras hukuku kurallarına uygun olarak hareket etmek, kişilerin malvarlıklarının uygun bir şekilde paylaşılmasını sağlar.