Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi, sözleşmeleri ve ticari işlemleri gibi konuları kapsar. Ticaret hukuku, ticaret hayatında meydana gelen sorunların çözümünde de önemli bir rol oynar.

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan farklı ticari sözleşmeleri düzenleyerek, ticaretin adil, şeffaf ve etik bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu hukuk dalı, ticari işletmelerin kuruluş sürecinde izlenmesi gereken usulleri belirleyerek, işletmelerin hukuki statülerini de düzenler.

Ticaret hukuku ayrıca, ticari işletmelerin sorumlulukları, ticaretin finansal yönleri, ticarette kullanılan farklı ödeme yöntemleri ve ticari uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içerir. Bu hukuk dalı, ticaretteki tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen hukuki düzenlemeleri de içerir.

Ticaret hukuku, bir ülkenin ticaret hayatını düzenleyen yasaları içerir ve genellikle ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri, ticari sözleşmeleri ve uyuşmazlık çözümleri gibi konulara ilişkin hükümleri içerir. Bu nedenle, ticaret hukuku, ticari hayatın adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.