İdare hukuku, devletin yürütme organı olan idarenin görev ve yetkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, idarenin işleyişi, idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmetleri, kamu görevlileri ve idari davalar gibi konuları kapsar. İdare hukuku, idarenin hukuki olarak bağlayıcı kararlar vermesini sağlayarak, devletin hukuk devleti ilkesine uygun şekilde hareket etmesini sağlar.

Vergi hukuku ise, devletin vergi sistemini ve vergi uygulamalarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, vergi hukuku kurallarına uygun şekilde vergi ödemeleri gereken kişileri belirler. Vergi hukuku, vergi mükelleflerinin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen, vergi davalarını düzenleyen ve vergi incelemeleri yapmakla görevli olan kamu kurumlarına yönelik hukuki düzenlemeleri içerir.

İdare ve vergi hukuku, devletin yürütme organı olan idarenin faaliyetleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içerir. Bu iki hukuk dalı, devletin hukuk devleti ilkesine uygun şekilde hareket etmesini sağlar ve vatandaşların haklarını korur. Vergi hukuku, devletin mali kaynaklarının sağlanması için önemli bir hukuk dalıdır. İdare hukuku ise, devletin kamu hizmetlerini yürütmesi ve idari işlemlerini yapması için gereken hukuki düzenlemeleri sağlar.