Ceza hukuku kamu hukukunun bir dalıdır ve suç ve ceza kavramlarını inceler. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Genel ceza hukuku, suçların tanımı, unsurları ve cezaların uygulanmasıyla ilgili genel ilkeleri ve teorileri içerir. Bunlar, suçun maddi ve manevi unsurları, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi tüm suçlar için geçerlidir.

Özel ceza hukuku, ise ülkelerin kanunlarına göre suç sayılan eylemleri ve bu eylemler için öngörülen cezaları kapsar. Özel ceza hukuku, suçların sınırlarını ve türlerini belirler ve suçlar arasındaki farklılıkları açıklar.

Ceza hukuku, ceza yargılaması usullerini de kapsayan geniş bir alandır. Bu usuller, suçların soruşturulması, mahkemede yargılanması, suçlu bulunması ve cezaların uygulanması gibi konuları içerir. Ancak, dar anlamda, ceza yargılaması usulleri ceza hukukunun dışında kalmaktadır.