Tüketici hukuku, tüketicilerin korunmasına yönelik hukuk düzenlemelerini içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, tüketicilerin mal ve hizmet alımları sırasında haklarının korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Tüketici hukuku, tüketici ile satıcı veya hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümleri içerir. Bu hukuk dalı, tüketicilerin alacakları mal veya hizmetin niteliği, fiyatı, ödeme şekli, teslimat süresi, garanti ve iade koşulları gibi konularda bilgilendirilmesi ve korunması amacını taşır.

Tüketici hukuku, tüketicilerin yanıltıcı veya haksız işlem ve davranışlara karşı korunmasını sağlar. Tüketicilerin, malları veya hizmetleri kullanmaları sonucunda ortaya çıkan zararların tazmini, mal veya hizmetin kullanım süresi, tamir veya değiştirme gibi konuları da düzenler.

Tüketici hukuku, tüketicilerin toplumsal ve ekonomik hayatta daha korunaklı bir konuma sahip olmalarını amaçlar. Bu nedenle, tüketicilerin bilinçli bir şekilde hareket etmelerini teşvik etmek ve haklarının bilincinde olmalarını sağlamak için tüketici eğitimi ve bilgilendirme programları da düzenlenir.

Tüketici hukuku, ülkelerin tüketicileri korumak amacıyla çıkardığı yasalardan oluşur ve genellikle tüketici haklarını ve sorumluluklarını belirleyen hukuki düzenlemeleri içerir. Bu nedenle, tüketici hukuku, tüketicilerin korunması ve haklarının güvence altına alınması için önemli bir hukuk dalıdır.