AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları; Nişanlanma Evlenmenin koşulları ve hükümleri...

ARABULUCULUK HİZMETİ

Arabuluculuk, uyuşmazlık konusu olan bir davada taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümünde arabulucunun görevlendirildiği alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, tarafların...

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku kamu hukukunun bir dalıdır ve suç ve ceza kavramlarını inceler. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku, suçların tanımı, unsurları ve cezaların uygulanmasıyla...

HAVACILIK HUKUKU

Havacılık hukuku, havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, havacılık faaliyetleri ve havayolu taşımacılığı ile ilgili hukuki düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı...

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, borçlu- alacaklı ilişkileri ile ilgili bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için izleyecekleri yasal yolları ve bu süreçte borçlunun...

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare hukuku, devletin yürütme organı olan idarenin görev ve yetkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, idarenin işleyişi, idari işlemler, idari sözleşmeler, kamu hizmetleri, kamu...

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve sosyal güvenlik hukuku, iş ilişkileri ve çalışma hayatı ile ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, çalışanların haklarını ve işverenlerin sorumluluklarını düzenler...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel verilerin korunması hukuku, kişilerin özel hayatlarının gizliliğini korumak ve kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen bir hukuk dalıdır. Kişisel...

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, ölümle ilgili olarak gerçekleşen tasarruf işlemlerini ve ölüme bağlı hakları düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, kişilerin ölümü durumunda malvarlıklarının kimlere geçeceğini ve bu...

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi, sözleşmeleri ve ticari işlemleri gibi konuları kapsar...

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku, tüketicilerin korunmasına yönelik hukuk düzenlemelerini içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, tüketicilerin mal ve hizmet alımları sırasında haklarının korunmasını sağlamak...

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar hukuku, bir ülkede ikamet etmek, çalışmak, yatırım yapmak, vatandaşlık veya oturma izni almak gibi konularda yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Yabancılar...